Typy plutiev bojovníc

Typy plutiev: Pri dnešných úspechoch chovateľov môžeme na trhu nájsť aj iné tu neuvedené typy plutiev. Napríklad s okrúhlym, praporcovým, kvapkovitým či špicatým tvarom chvosta.

  • Short tail (krátky) – Tento typ plutiev majú ryby voľne žijúce v prírode. Chvostová plutva môže byť okrúhla až polkruhová.
  • Veil tail (závoj) – Tento typ chvosta je najčastejšou formou, ktorá je v obchodoch. Hore a dole je mierne elipticky zaoblený, koniec chvosta býva rovný. Chvost je vcelku úzky.
  • Half moon (polmesiac) – Keď samček roztiahne svoje plutvy, tak by chvostová plutva mala byť polkruhovitá, tj. s uhlom 180 °.
  • Delta tail (deltovitý) – Chvostová plutva má trojuholníkovitý tvar a je širší ako Veil tail.
  • Double tail (dvojitý) – Táto forma s rozdvojenou chvostovou plutvou bola pôvodne vyšľachtená v USA a roku 1992 bola dovezená aj do Európy. Hovorí sa jej tiež Libby Betta.
  • Crown tail (koruna) – U tejto formy presahujú lúče plutiev cez okraj chrbtovej, análnej a chvostovej plutvy.