homeopatia

Homeopatia je liečebná metóda používaná hlavne v alternatívnej medicíne. Je založená na skúmaní pacienta a jeho symptómov ako celku, ktorého potom ako celok aj lieči (princíp totality symptómov). Používa vysoko riedené (tzv. potenciované) látky, ktoré vo vyššej dávke u zdravého človeka vyvolávajú príznaky podobné tým, aké má liečená choroba (princíp minimálnej dávky a princíp podobné lieči podobné). Účinnosť metódy ani fungovanie jej princípov však neboli spoľahlivo vedecky preukázané a je prijímaná kontroverzne.

Názorov na účinky homeopatík je mnoho, väčšina medikov je skeptických. Ale mnoho lekárov a farmaceutou nechcú pripustiť účinok modlenia sa… Je to na zvážení každého čo si vyberie. Mne zatial len pomohli, alebo neuškodili, tu sú články s homeopatikami pri jednotlivých ťažkostiach: Tu je zoznam:

Homeopatia je založená približne na desiatich princípoch. Medzi najdôležitejšie z nich patrí:

  1. Liečba podobného podobným (similia similibus curentur).
  2. Veľmi malé dávky, prípadne až princíp nekonečne malého dávkovania resp. infinitezimálného riedenia.
  3. Metódy a liečivá sa volia podľa príznakov bez skúmania patologických procesov.
  4. Účinky prípravkov musia byť testované na zdravých ľuďoch, pretože na chorých je nedajú rozlíšiť od prejavov choroby.
  5. Liečivo sa podáva v jednoduchých dávkach a nie v zložitých zmesiach.
  6. Obvykle sa podáva v jednorazových dávkach, opakovane len ak sa vrátia príznaky ochorenia.
  7.  Potencializácia, dynamizácia – aktivita účinku sa má zvyšovať pretrepávaním, nielen rozpúšťaním.

Hahneman vychádzal z vitalistickej tézy, že ochorenie je dôsledkom narušenia životnej sily. Homeopatia má životnú silu stimulovať. Podľa Thomsona nepôsobia homeopatiká fyziologicky, ale využitím synergického javu, že energia nasleduje myseľ. Prípady vyliečenia Thomson prisudzuje v 70 až 100% prípadov spontánnej remisii, účinku súcitu a komunikácii s liečiteľom a placebo efektu.
Stručný výklad skeptikov uvádza, že homeopatia vysvetľuje údajný liečebný účinok tak, že má duchovnú povahu, nie fyzikálnu. Účinnými nemajú byť priamo molekuly riedenej látky, ale jej „odtlačky“ vo vode, liehu alebo inom použitom riedidle. Ďalej tvrdí, že ak by však tieto odtlačky existovali, ich trvanie by bolo kvôli klastrové štruktúre riedidla v jednotkách nanosekúnd a ich efekt by sa neprenášal v ďalšom čase. A tiež tvrdí, že diagnostické metódy homeopatie nie sú fyzikálne ani laboratórne, ale vychádzajú z reflexie pocitov a nálad pacienta.
Homeopatia bola  začiatku 19. storočia úspešnejšia ako medicína, pretože pacientov menej poškodzovala. (spracované podľa českej wikipedie)

Pridaj komentár