CRP – vyšetrenie

Začala sa nám chrípková sezóna. Teplota, kašel, sople – hlieny a doktori predpisujú antibiotiká ako šialení.

V rámci EÚ máme jednu z najvyšších spotrieb antibiotík na obyvateľa. Pritom antibiotiká sú pri liečbe vírusových infekcií neúčinné, a teda ich predpis je zbytočný! Nehovoriac o tom ako nám antibiotiká zasiahnu do organizmu – zničia črevnú mikroflóru,…(stále nie je bežné s antibiotikami užívať aj probiotiká).

Detskí a dorastoví lekári sú od roku 2011 povinní vykonávať pomocné vyšetrenie na C – reaktívny proteín (CRP).

HNOHO LEKÁROV SI ZA TOTO VYŠETRENIE NECHÁVA ZAPLATIŤ EURá. A čo je horšie Antibiotiká predpíše bez ohľadu na výsledok.

Čo je to CRP

Skratka CRP znamená C-reaktívny proteín. Ide o bielkovinu vytváranú v pečeni, ktorej zvýšené hodnoty signalizujú akútny zápal. Prítomnosť CRP v krvi je výsledkom nešpecifickej reakcie organizmu na zápal vyvolaný vírusovými, bakteriálnymi a mykotickými infekciami alebo niektorými inými stavmi, ako sú autoimunitné ochorenie, pooperačné stavy, popáleniny, nádory, aktívne reumatické ochorenie, Crohnova choroba atď.

Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva z kapilárnej krvi („pichnutie do prsta“) výsledok testu je známe do 3 minút.

Hodnoty CRP

Zvýšená koncentrácia CRP v krvnom sére (počas 6-12 HODÍN po začiatku zápalového procesu) môže poslúžiť k rýchlej ambulantnej diagnostike odlíšenie bakteriálnych vírusových zápalov (na sledovanie úspešnosti liečby) na sledovanie ich priebehu. V priebehu zápalu sa môže koncentrácia zvýšiť až tisíckrát oproti normálnej hladine.

Hodnota CRP [mg / l] Význam

  • pod 6 = normálna hodnota
  • 6 – 35  = vírusová infekcia
  • 35 – 50 = neurčité rozmedzie
  • cez 50 = bakteriálne infekcie

Hraničné hodnoty nie sú ostro dané a podľa rôznych zdrojov sa líšia (často sa uvádza do 40mg / l vírusová infekcia, cez túto hranicu bakteriálne).

CRP antibiotiká

Ak je hladina CRP nižšia ako 40 mg / l, zvyčajne o sa predpokladá, že sa jedná o vírusovú infekciu, nepredpisujú sa antibiotiká, ktoré zaberajú len na bakteriálne infekcie, u ktorých sú hodnoty CRP vysokých (v určitých situáciách však antibiotiká môžu byt predpísaná iu chorôb spôsobených vírusmi na zabránenie možných komplikácií). Po úspešnom podaní antibiotík na bakteriálnu infekciu hladina CRP rýchlo klesá.


Na stránkach Školiaceho centra CRP – (UNLP a UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach zriadili školiace centrum pre výučbu diagnostiky vykonávania ambulantného stanovenia CRP na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP) sú tieto informácie:

V ambulantnej starostlivosti sa CRP používa prevažne ako podpora pri diagnostickom rozhodovaní sa v prípade infekčných chorôb:
· infekcie horného dýchacieho traktu
· pľúcne infekcie
· infekcie močového traktu
· infekcie počas tehotenstva
· bakteriálne superinfekcie

Indikácie pre stanovenie hladiny CRP v ambulantnej starostlivosti:
· pneumónia versus bronchitída
· pneumónia alebo bronchitída versus obštrukčná choroba pľúc alebo srdcová slabosť
· bakteriálna versus vírusová infekcia horného dýchacieho traktu
· akútna pyelonefritída versus cystitída
· infekcie počas tehotenstva
· horúčky neznámeho pôvodu
· účinnosť antibakteriálnej liečby

CRP a infekcie dýchacieho traktu všeobecne:
· hladina CRP je vyššia pri infekciách dolného dýchacieho traktu než pri infekciách horného dýchacieho traktu
· hladina CRP je vyššia pri bakteriálnych infekciách dýchacieho traktu než pri vírusových
· hladina CRP závisí od dĺžky trvania choroby
výnimky:
· pri niektorých vírusových ochoreniach môže hladina CRP relatívne vysoká (Epstein Barr vírus-mononukleóza, adenovírus, vírus parainfluenzy)