Pa kua

Pa-kua je pomocný prostriedok vo feng shui. Je to osemuholníkový obrazec ktorý v priestore (byte, dome, záhrade, kancelárii) môže pomôcť určiť vhodné lokality.

Ide o univerzálny systém, s ktorého pomocou je možné identifikovať hlbšie príčiny problémov v živote ľudí, posúdením mikrokozmu, v ktorom človek žije – jeho miestností, pracovného stola apod

Jednotlivé predmety, ich umiestnenie v priestore a ich súčasný stav vypovedajú zrozumiteľnou rečou o kvalite života ľudí , o príčinách ich problémov a chorôb.