Farebné lístie

Každú jeseň obzerám prekrásne pestré farby listov na stromoch.

Sfarbené lístie do ŽLTA majú:

 • dub – Quercus L. – Fagaceae – bukovité
 • hrab – Carpinus L. – Corylaceae – lieskovité
 • topoľ – Populus L. – Salicaceae – vŕbovité
 • breza – Betula L. – Betulaceae – brezovité
 • lipa – Tilia L. – Tiliaceae – lipovité

Sfarbené lístie do červenkasta majú:

 • buk – Fagus L. – Fagaceae – bukovité

Sfarbené lístie do ČERVENA majú:

 • bršlen – Eucnymus L. Celestraceae – bršlenovité
 • kalina – Viburnum L. – Loniceraceae – zemolezovité
 • dráč – Berberis L. – Berberidaceae – dráčovité
 • čerešňa vtáčia – Cerasus avium Moench – Rosaceae – ružovité
 • hruška planá – Pirus pyraster BURGSD – Rosaceae – ružovité

Sfarbené lístie do PURPUROVO ČERVENA majú:

 • svíb krvavý – Swida (L) OPIZ – (Cornus) – Cornaceae – drieňovité
 • jaseň mannový – Fraxinus ornus L. – oleaceae – olovovité


Zelené (a neopadajúce lísty) až do prvých mrazov majú:

 • jelša – Alnus MILL. – betulaceae – brezovité
 • višňa mahabelka – Cerasusu mahaleb (L) MILL. – Rosaceae – ružovité
 • jaseň štíhly – Excelsior L. – Oleaceae – olovovité
 • baza – Sambucus L. – Lonicereceae – zemolezovité
 • plamienok plotný – Clematis vitalba L. – Ranulculaceae – iskerníkovité