Skratky zo SONA v gravidite

Kto tomu má rozumieť čo to na tom papieriku sú za čísla?

Prehľad najdôležitejších parametrov:

základné parametre pre I.trimester:

• CRL (temeno-kostrčná vzdialenosť),
• rozšírené:NT (šijové prejasnenie),
• NB (prítomnosť nosovej kosti),
• DV-flow (dopplerovské vyšetrenie prietoku krvi v ductus venosus),
• TCR (posúdenie trikuspidálnej regurgitácie),
• FMF angle (vyšetrenie fronto-maxillo-faciálneho uhla).
• FHR (frekvencia srdcovej akcie plodu)

základné parametre pre II.trimester:

• BPD (biparietálny priemer hlavičky),
• HC (obvod hlavičky),
• FL (dĺžka stehennej kosti),
rozšírené:
• NF (hrúbka kožnej riasy na záhlaví),
• TCD (priečny priemer mozočku),
• NB (nosová kosť)

základné parametre pre III.trimester:

• BPD (biparietálny priemer hlavičky),
• AC (obvod bruška),
• FL (dĺžka stehennej kosti),
• EFBW (odhadovaná hmotnosť plodu).