CRL + EFW + FL/HL – priemerná veľkosť plodu počas tehotenstva

Priemerné váhy a dĺžky (plodu) bábätka podľa gestačného veku.
Tieto hodnoty sú priemerné  a skutočné hodnoty sa líšia. Rozmedzie normálnych (fyziologických) hodnôt sú v takzvaných percentilových grafov.

Samostatné hodnoty sú pre chlapcov a pre dievčatá, a keďže je potrebné brať do úvahy vzrast biologických rodičov t.j. parametre mamy a otca, môžu mať dva plody v rovnakom gestačnom veku rozdielnu hmotnosť skor 1kg v 32 týždni.  Ak sú rodičia väčší, plod bude pravdepodobne nad priemerom a naopak.

Skratky z nadpisu:
EFW – odhad hmotnosti plodu
CRL – cranium rumph lenght: dĺžka plodu od hlavičky po zadoček
FL – dĺžka stehennej kosti
HL – dĺžka ramennej kosti

Dĺžka bábatka v centimetroch sa do 20.týždňa sa meria ako vzdialenosť hlavička – zadoček (kostrč):

•   5. týždeň – 1,25mm – 100mg
•   6. týždeň – 3mm – 250mg
•   7. týždeň – 4mm až 1,3cm – 500mg
•   8. týždeň – 1,6cm – 1g
•   9. týždeň – 2,3cm – 2g
• 10. týždeň – 3,1cm – 4g
• 11. týždeň – 4,1cm – 7g
• 12. týždeň – 5,4cm – 14g
• 13. týždeň – 7,4cm – 23g
• 14. týždeň – 8,7cm – 43g
• 15. týždeň – 10,1cm – 70g
• 16. týždeň – 11,6cm – 100g
• 17. týždeň – 13cm – 140g
• 18. týždeň – 14,2cm – 160g
• 19. týždeň – 15,3cm – 240g
• 20. týždeň – 16,4cm – 300g

Od 21. týždňa sa meria dĺžka stehennej kosti (príp. ramennej) bábatka a prepočíta na vzdialenosť hlavička – paty:

• 20. týždeň – 25,6cm – 300g
• 21. týždeň – 26,7cm – 360g
• 22. týždeň – 27,8cm – 430g
• 23. týždeň – 28,9cm – 501g
• 24. týždeň – 30cm – 600g
• 25. týždeň – 34,6cm – 660g
• 26. týždeň – 35,6cm – 760g
• 27. týždeň – 36,6cm – 875g
• 28. týždeň – 37,6cm – 1005g
• 29. týždeň – 38,6cm – 1150g
• 30. týždeň – 40cm – 1320g
• 31. týždeň – 41cm – 1500g
• 32. týždeň – 42,5cm – 1700g
• 33. týždeň – 43,7cm – 1920g
• 34. týždeň – 45cm – 2145g
• 35. týždeň – 46,2cm – 2380g
• 36. týždeň – 47,4cm – 2622g
• 37. týždeň – 48,6cm – 2860g
• 38. týždeň – 49,8cm – 3083g
• 39. týždeň – 50,7cm – 3288g
• 40. týždeň – 51,2cm – 3460g
• 41. týždeň – 51,7cm – 3600g
• 42. týždeň – 51,3cm – 3717g