MDŽ

O pár dní je tu MDŽ = Medzinárodný Den Žien. Trošku faktov:

Medzinárodný deň žien (v skratke MDŽ) býva niekedy uvádzaný ako socialistický sviatok. A pritom nejde o nejaký sviatok umelo vyrobený československým socialistickým režimom, ale o medzinárodne uznávaný deň stanovený k výročiu štrajku newyorských krajčírok v roku 1909. Od roku 1911, kedy bol prvýkrát oslavovaný v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Švajčiarsku, Dánsku a USA, usiloval o volebné právo žien, od roku 1975 potom je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.

Demonštrácia žien na konci zimy, tradične v nedeľu, sa najskôr konali v USA na popud tamojšej Socialistickej strany USA; veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8. marca 1908 v New Yorku. Na prvej medzinárodnej ženskej konferencii Druhé internacionály v Kodani v auguste 1910 presadila nemecká socialistka Clara Zetkinovej organizovanie medzinárodného sviatku, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu.

Dátum 8. marca sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade roku 1917 tesne predchádzajúcej februárovej revolúcii. Sviatok sa rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickú socialistickú obdobu Sviatku matiek.

Na MDŽ bol sneh ak si dobre pamätám len počas stáže vo fínsku. Fotka z toho dňa:

Stromceky v Espoo Finland

A takýto kvietok mi poslal môj drahý:

Vždy som v tento deň kupovávala snežienky pre mamu, babku, budúcu svokru,…. Tento rok asi nebudú 🙁