Dva tituly a cítim sa ako analfabet

Čas podávania daňových priznaní. Pamätám si ako som raz šla 31.marca zaplatiť SIPO – ten chaos a zúfalstvo na pošte (hneď po záverečnej z daňového prišli desiatky ľudí, ktorí šli poštou poslať daňové priznania). Pobočka pošty v obchodnom dome (TESCO) má najdlhšie otváracie hodiny – asi 40 metrovú radu (ktorá stála za dverami) sa rozhodli 15minút pred záverečnou zamestankyňe pošty skrátiť a tých čo sa zmestili zamkli priestoroch pošty (kým nás stihli zamknúť, tak každý čo stál von sa snažil pletlačiť obálky dnu – ja osobne som okrem môjho SIPA mala v ruke cez 20 obálok s 500Sk). Keď som vyšla von (skoro hodinu po záverečnej) – pani ktorej som šla dať výdavok a potvrdené podacie lístky ma čakala s veľkou bonbonierou a výdavok nechcela – vraj som jej zachránila život (kvôly čomu?? sa my zdraví ľudia stresujeme…)

TENTO ROK (dá sa požiadať o odloženie podania).

Počas rodičovskej dovolenky som na dohodu odpracovala zopár hodín a bola z toho zaplatená daň. Takže som chcela podať daňové priznanie a tým požiadať o vrátenie tej dane.

Na diskusiách som prečítala stovky strán ktoré tlačivo a aké potvrdenie…

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO (typ: A) – má 6 strán
  • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse a výživné na deti za kalendárny rok 2011 – mne poslal mi to zamestnávateľ ešte v januári (on to robí automaticky, ale často si to treba vyžiadať)
  • Ak by som počas roka poberala aj materskú, bolo by potrebné potvrdenie koľko mi sociálna poisťovňa vyplatila! (počíta sa ako príjem – tzn. do daňového!)
  • (prípadne ak by som počas rodičovskej dovolenky čerpala dovolenku na ktorú vzniká nárok počas MD, tak by to bol príjem a treba ho pričítať k príjmom )
  • Potvrdenie z ÚPSVaR (vydáva oddelenie sociálnych dávok) netreba – bude ho potrebovať manžel k uplatneniu daňového bonusu na mňa!
  • www.danovepriznanie.sk – Vzory tlačív – Daň z príjmu – FO typ A – online sa dá vypísať a vytlačiť potrebné tlačivo.

No keď som začala vypisovať, zistila om že okrem mena, adresy a rodného čísla tam toho moc nevyplním. Dva tituly a ovládam aj nejaké cudzie jazyky ale „daňovčinu“ neovládam. Tak som volala na daňové, kde mi zdvihla jedna milá pani a povedala nech prídem aj s potvrdením od zamestnávateľa. Celá natešená som tam na druhý deň bežala. Takú ľadovú sprchu som zažila na podatelni – pani mi len ukázala v ktorom kúte sú tlačivá (ani typ mi nechcela povedať)… Keď som vyšla pred dvere tak som sa na to chcela vykašlať, ešte že jedna pani potrebovala dopísať na svoje dnové priznanie dátum a tá mi poradila kde sedí ochotná pracovníčka. Či som sa s ňou neobišla vo dverách? Ešte že tá pani s mojim perom stála pred podateľňou a „dokopala ma“ aby som skúsila zaklopať na ďalšie dvere (tak som šla podľa priezviska) – boli tam dve praco

(v odiedly č. V: – Výpočet základu dane zo závislej činnosti – som vyplnila len zárobok v hrubom do dvoch koloniek)