Škodci v domácnosti – hlodavce

Rad Hlodavce (Rodentia) sú najpočetnejším radom z triedy cicavce (Mammalia). Tvoria veľmi výraznú samostatnú skupinu, ostro ohraničenú od ostatných radov cicavcov.

Viac ako 1 700 druhov hlodavcov v súčasnosti žije na Zemi a z toho 28 druhov v strednej Európe.

Do radu hlodavcov patrí asi 20 čeľadí, z ktorých sú z hľadiska chovu v zajatí významné len niektoré. Pre chov v zajatí sú vhodné hlodavce z týchto čeľadí:
Chrčkovité – Cricetidae
Morčaťovité – Cavidae
Pieskomilovité – Gerbillidae
Osemzubovité – Octodontidae
Vevericovité – Sciuridae
Činčilovité – Chinchillidae
Myšovité – Muridae

Hlodavce ktoré si v domácnosti neželáme:
Hraboš poľný (Microtus arvalis)
Hryzec vodný (Arvicola terrestris)
Myš domová (Mus musculus)
Potkan čierny (Rattus rattus)
Potkan hnedý (Rattus norvegikus)