Váha detí

Moja 3 a pol ročná dcéra váži pri výške 97cm len necelých 13kíl, doktorka nás už dvakrát prehnala po všetkých možných vyšetreniach a nič sa nezistilo resp.nenašlo (skúšali rôzne parazity, alergie, celiakiu, cronovu chorobu,…) a potom druhá doktorka pozrela na mňa(tehotnú) a na muža a povedala že ak som chcela bachraté deti tak sa mala dať oplodniť niekomu inému…

Tabuľky prírastkov a rastu sú robené za márie terézie a sú urobené na deti ktoré sa rodia nad 4kg a sú na umelom mlieku. Také deti vážia v 4-5. mesiaci 9kíl spokojne ležia a ešte sa ani neprevalia na bok.

A pritom keď je dieťa menšie tak často býva pohyblivejšie a keď sa hýbe spaľuje kalórie, nie?

Hlavnou známkou zdravia a prospievania dieťatka je že je čulé, spokojné a nechudne.Podľa tabuliek má byť pravidelný prírastok hmotnosti atakýto:

1. štvrťrok 200 gramov týždenne
2. štvrťrok 150 gramov týždenne
3. štvrťrok 100 gramov týždenne = od 500 – 600g za mesiac
4. štvrťrok 75 gramov týždenne = 300 – 400g za mesiac

Nepísané pravidlo, ktorým sa riadia starší lekári:
V 6. mesiacoch života by zdravé dieťatko bez ohľadu na pohlavie malo mať dvojnásobok váhy, s akou sa narodilo! Na prvé narodeniny by malo mať trojnásobok pôrodnej hmotnosti.

Metódy hodnotenia rastu : www.choredieta.sk/index.php/starostlivost-o-dieta/rast-vyvoj-chore-dieta/rast-vyvoj/rast-dieta

Toto mi poslala jedna mamina, tak dopĺňam:

Rastové tabuľky WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie). Grafy tabuliek, boli zostavené z detí výlučne dojčených prvých 6 mesiacov a následne dlhodobo dojčených popri zdravých príkrmoch.

Orientovanie sav tabuľkách a grafoch:

  • percentilový graf  porovnáva vždy dva údaje, v našom prípade vek a a mesačný prírastok na váhe, resp. výšku a váhu dieťatka. Vyjadruje percentuálne zastúpenie detí k určitej hodnote.
  • pásmo širšej normy sa nachádza v rozpätí 3. až 97. percentilu
  • pásmo stredných hodnôt sa nachádza v rozpätí 25. až 75. percentilu

Príklad: dieťatko, ktorého váhový prírastok za mesiac sa nachádza na 3. percentile , pribralo na hranici normy. 97% detí v jeho veku priberá viac. Dieťatko, ktoré priberá na úrovni 50. percentilu priberá ako priemerné dieťa.  Údaj na úrovni 75. percentilu nám ukazuje, že štvrtina  (25% detí) priberá v jeho veku viac a zároveň trištvrtiny detí (75%) priberá menej.