optimista verzus pesimista

Rodičia majú dve deti – dvojičky. Jedno riadneho pesimistu a druhé veľkého optimistu. Na narodeniny chcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod z hračkami a optimistovi dovezú do izby fúru konského hnoja.

Z izby pesimistu sa ozýva plač.
– Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a bateriek koľko ide do nich.

Z izby optimistu sa ozýva smiech.
Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v hnojí a vraví:
– Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník.