Nákupy z číny a legislatíva

Keďže sme v EÚ a Čína, Thaiwan sú mimo, treba si dávať pozor čo zas vymyslia v Bruseli alebo v Bratislave. Keď budete objednávať väčšie veci, treba si skontrolovať legislatívu o dovoze z krajín mimo EÚ. Takže pozor na DPH-čku a colné poplatky.

Od 1.4.2011 sa zmenili sumy!!!!

  • pri cene tovaru do 22 Euro:  neplatí sa nič ani CLO ani DPH
  • pri cene tovaru od 22 do 150 euro, môžu colníci naúčtovať DPH
  • pri cene tovaru vyššej ako 150 Euro tak CLO aj DPH

V mnohých obchodoch je možnosť rozdeliť tovar, do viacerých balíkov. A väčšinou pri väčších objednávkach napríklad DeX neposiela tovar naraz ale po častiach ako je tovar na sklade (ale nespoliahala by som sa na to!).