Lenka – Nothing Here But Love

Melancholická pesnička: Nothing Here But Love od austrálskej speváčky LENKA z jej tretieho albumu Shadows (2013). a klip…

z Youtube

Text piesne:

Lying under setting sun
The day is done, my heart is won
We hold each other, friends or lovers
High above, there’s nothing here
But you and me, we’ll never end
We’re innocent, we’re heaven-sent
We’re born together, dying together
Live forever, there’s nothing here but…

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but love

Take me where the days are fun
Where everyone knows everyone
We’ll love together, live together
We will never be let down
Oh you will see it’s meant to be
We’re living life, we’re wild and free
We’re falling under, right from under
Oh my darling there’s nothing here but…

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but love

Can you whisper into my ear
The words that I love to hear?

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but…
Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, my love
Take time to grow, there’s nothing here but love

There’s nothing here but love, love

Preklad piesne:

Ležať pri západe slnka
Deň je u konca, moje srdce vyhralo
Navzájom sa držíme, priateľov alebo lásky
Vysoko nad nami, nie je tu nič viac
než ty a ja, my nikdy neskončíme
Sme nevinní, sme zoslaní z neba
Spolu sme sa narodili, zomrieme spolu
Žiť večne, nie je tu nič okrem

Lásky, sladké lásky
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič okrem lásky

Vezmi ma tam, kde dni sú zábavné
Kde každý pozná každého
Budeme sa spolu milovať, žiť spoločne
Nikdy sa nenecháme na holičkách
Oh, uvidíš, že to tak má byť
Žijeme život, sme divokí a slobodní
Spadajú, priamo z pod
Oh miláčik nie je tu nič okrem …

Lásky, sladké lásky
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska

Môžeš mi šepkať do ucha
Slová, ktoré tak rada počujem?

Láska, sladká láska
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska
Láska, sladká láska
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska

Nie je tu nič okrem lásky