Lenka – Heart to the Party

Melancholická pesnička: Heart to the Party od austrálskej speváčky LENKA z jej tretieho albumu Shadows (2013). Klip s detičkami.

z Youtube

Text piesne:

Once I woke up, I could see the dream was real
Once I woke up, I could see the dream was real
The key fit the lock and then all that I could feel
Was the moon shining bright on the midnight trees
And I’m sailing along on the deep blue seas

So, bring your heart to the party
I wanna dance all night in the darkness daring
Bring your heart to the party

I wanna dance like I hope tomorrow will never come
And fall like a star that knows it’s time is gone
As it toss through the air burning all the way
And I’m saying I cry for the shame and day
Just close your eyes …
Just close your eyes

And bring your heart to the party
I wanna dance all night in the darkness daring
Bring your heart to the Warty
I wanna dance all night in the darkness daring
Bring your heart to the party
I wanna dance all night in the darkness daring
Darling, darling

Preklad piesne:

Raz som sa zobudila a videla som, že sen sa stal skutočnosťou
Raz som sa zobudila a videla som, že sen sa stal skutočnosťou
Kľúč pasoval do zámku a potom som cítila už len
Mesačné svetlo, ktoré ožarovalo polnočné stromy
A tak si tak sama pláva po hlbokom modrom mori

Tak, vnesú do tohto večierku svoje srdce
Chcem tancovať celú noc v tme, zlatko
Vnesú do tohto večierku svoje srdce

Chcem tancovať, akoby som dúfala, že zajtrajšok nikdy nepríde
A padám ako hviezda, ktorá vie, že čas vypršal
Keď sa hojdá vo vzduchu a cestou horí
A ja hovorím, že plačem pre hanbu dňa
Len zavrieť oči …
Len zavrieť oči …

A vnesú do tohto večierku svoje srdce
Chcem tancovať celú noc v tme, zlatko
A vnesú do tohto večierku svoje srdce
Chcem tancovať celú noc v tme, zlatko
A vnesú do tohto večierku svoje srdce
Chcem tancovať celú noc v tme, zlatko
Zlatko, zlatko
Zlatko, zlatko

Lenka – Nothing

Smutná pesnička: Nothing od austrálskej speváčky LENKA z jej tretieho albumu Shadows (2013).

z Youtube

Text:

There’s a space in the world
Where you used to be
And it will never never never be filled
When death called your name
And it took you from me
You should never never never believe
That I could I go on alone
‚Cause now that you are gone

I’ve got nothing but the rain
And I’ve got nothing but the grey
I’ve got nothing but the same old memories that we made
And there’s nothing I can do
To keep my hold on you
And nothing will ever take your place
And nothing will be the same again

There’s a hole in my heart
Where you used to be
And it will never never never be filled
And I don’t know what they say
They are spirits set free
And you will never never never feel
The pain of this world but who are we
To ask you not to leave

When we’ve got nothing but the rain
We’ve got nothing but the grey
And we’ve got nothing but the same old memories that we made
And there’s nothing we can do
To keep our hold on you
And nothing will ever take your place
And nothing will be the same again

I’ve got nothing but the rain
And I’ve got nothing but the grey
I’ve got nothing but the same old memories that we made
And there’s nothing I can do
To keep my hold on you
And nothing will ever take your place
And nothing will be the same again
Will be the same again

Preklad:

Na svete je miesto
Kde si býval
A nikdy nebude plné
Keď smrť zvolá tvoje meno
A vzďaľuje ťa to odo mňa
Nikdy by si nemal uveriť
Že by som mohla ísť ďalej bez teba
Pretože teraz, keď si preč

Tak tu nie je nič, len dážď
A nič než sivá
Nemám nič, než tie naše staré známe spomienky
A nemôžem nič urobiť
Aby som na teba nestratila vplyv
A nič ťa nikdy nenahradí
A nič už nebude rovnaké

Mám v srdci dieru
Kde si býval ty
A nikdy nebude zrastených
A neviem, čo hovoria
Sú to oslobodenej duše
A ty nikdy neucítíš
Bolesť tohto sveta, ale kto sme
Že ťa žiadame, aby si neodchádzal?

Keď tu nemáme nič, len dážď
Nemáme tu nič než šedú
A nemáme nič, než tie naše staré známe spomienky
A nemôžeme nič robiť
Aby sme si na teba udržali vplyv
A nič ťa nikdy nenahradí
A nič už nebude rovnaké

Tak tu nie je nič, len dážď
A nič než sivá
Nemám nič, než tie naše staré známe spomienky
A nemôžem nič urobiť
Aby som na teba nestratila vplyv
A nič ťa nikdy nenahradí
A nič už nebude rovnaké
Už to nebude rovnaké

Lenka – The Show

Známa pesnička: The Show od austrálskej speváčky LENKA z jej prvého albumu Lenka(2008).

z Youtube

Text piesne:

I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go, can’t do it alone
I’ve tried and I don’t know why

Slow it down, make it stop or else my heart is going to pop
‚Cause it’s too much, yeah it’s a lot to be something I’m not
I’m a fool out of love ‚cause I just can’t get enough

I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go, can’t do it alone
I’ve tried and I don’t know why

I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out, it’s bringing me down
I know I’ve got to let it go and just enjoy the show

The sun is hot in the sky just like a giant spotlight
The people follow the signs and synchronize in time
It’s a joke, nobody knows, they’ve got a ticket to the show

Yeah, I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go, can’t do it alone
I’ve tried and I don’t know why

I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out, it’s bringing me down
I know I’ve got to let it go and just enjoy the show
Just enjoy the show

I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go, can’t do it alone
I’ve tried and I don’t know why

I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out, it’s bringing me down
I know I’ve got to let it go and just enjoy the show

dum de dum
dudum de dum

Just enjoy the show

dudum de dum
dudum de dum

Just enjoy the show

I want my money back, I want my money back
I want my money back, just enjoy the show

I want my money back, I want my money back
I want my money back, just enjoy the show

Preklad piesne:

Som tak trochu chytená uprostred
Život je bludisko a láska je rébus
Neviem kam ísť, nemôžem sama
Skúšala som to a neviem prečo

Spomaľ to, zastav to alebo inak moje srdce pukne
Pretože to je moc, jo, je to veľa, chcem ak byť niečo, čo nie som
Som blázon bez lásky, pretože ja nemôžem dostať dosť

Som tak trochu chytená uprostred
Život je bludisko a láska je rébus
Neviem kam ísť, nemôžem sama
Skúšala som to a neviem prečo

Som len malé dievča stratená v okamihu
Som tak vystrašená, ale nedávam to najavo
Nemôžem to vyriešiť, strháva ma to dole
Ja viem, mám to nechať odísť a len si užívať šou

Slnko na nebi je žeravé rovnako ako obrie reflektor
Ľudia nasledujú znamenia a riadi sa časom
Je to vtip, nikto nevie, majú vstupenku na túto show

Joo, Som tak trochu chytená uprostred
Život je bludisko a láska je rébus
Neviem kam ísť, nemôžem sama
Skúšala som to a neviem prečo

Som len malé dievča stratená v okamihu
Som tak vystrašená, ale nedávam to najavo
Nemôžem to vyriešiť, strháva ma to dole
Ja viem, mám to nechať odísť a len si užívať šou
Len si užívať šou

Som tak trochu chytená uprostred
Život je bludisko a láska je rébus
Neviem kam ísť, nemôžem sama
Skúšala som to a neviem prečo

Som len malé dievča stratená v okamihu
Som tak vystrašená, ale nedávam to najavo
Nemôžem to vyriešiť, strháva ma to dole
Ja viem, mám to nechať odísť a len si užívať šou

dum de dum
Dudu de dum

Len si užívať šou

Dudu de dum
Dudu de dum

Len si užívať šou

Chcem svoje peniaze späť, chcem svoje peniaze späť
Chcem svoje peniaze späť, len si užívať šou

Chcem svoje peniaze späť, chcem svoje peniaze späť
Chcem svoje peniaze späť, len si užívať šou

Lenka – Nothing Here But Love

Melancholická pesnička: Nothing Here But Love od austrálskej speváčky LENKA z jej tretieho albumu Shadows (2013). a klip…

z Youtube

Text piesne:

Lying under setting sun
The day is done, my heart is won
We hold each other, friends or lovers
High above, there’s nothing here
But you and me, we’ll never end
We’re innocent, we’re heaven-sent
We’re born together, dying together
Live forever, there’s nothing here but…

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but love

Take me where the days are fun
Where everyone knows everyone
We’ll love together, live together
We will never be let down
Oh you will see it’s meant to be
We’re living life, we’re wild and free
We’re falling under, right from under
Oh my darling there’s nothing here but…

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but love

Can you whisper into my ear
The words that I love to hear?

Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, sweet love
Take time to grow, there’s nothing here but…
Love, sweet love
It’s all we know, so can I show you
Love, my love
Take time to grow, there’s nothing here but love

There’s nothing here but love, love

Preklad piesne:

Ležať pri západe slnka
Deň je u konca, moje srdce vyhralo
Navzájom sa držíme, priateľov alebo lásky
Vysoko nad nami, nie je tu nič viac
než ty a ja, my nikdy neskončíme
Sme nevinní, sme zoslaní z neba
Spolu sme sa narodili, zomrieme spolu
Žiť večne, nie je tu nič okrem

Lásky, sladké lásky
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič okrem lásky

Vezmi ma tam, kde dni sú zábavné
Kde každý pozná každého
Budeme sa spolu milovať, žiť spoločne
Nikdy sa nenecháme na holičkách
Oh, uvidíš, že to tak má byť
Žijeme život, sme divokí a slobodní
Spadajú, priamo z pod
Oh miláčik nie je tu nič okrem …

Lásky, sladké lásky
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska

Môžeš mi šepkať do ucha
Slová, ktoré tak rada počujem?

Láska, sladká láska
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska
Láska, sladká láska
To je všetko, čo poznáme, takže vám môžem ukázať
Lásku, sladkú lásku
Zober si dostatok času k rastu, nie je tu nič viac než láska

Nie je tu nič okrem lásky

Lenka – Heart Skips A Beat

Známa pesnička: Heart Skips A Beat od austrálskej speváčky LENKA z jej druhého albumu Two(2011). Znova s pekným klipom.

z Youtube

Text piesne:

Heart skips a beat, my heart skips a beat

My heart is playing tricks on me
And it’s building bricks on me
I can’t break through
And I can’t face you

My world is turning slowly now
But it’s burning up somehow
I need some time
To know what’s right

‚Cause it’s only in the quiet that I feel some relief

Ref:
*I’m trying hard not to resist the joy
Don’t listen to me I’m being paranoid
I might try hard but it’s too hard to avoid

My heart skips a beat, my heart skips a beat *

My heart is always first to know
And as the feeling grows
I can’t deny push those thoughts aside
My world is full of loveliness
But I focus on the stress
My heart says: Go but my brain says: No
And it’s only in the quiet that I hear myself breathe

Ref: *

My heart skips a beat, my heart skips a beat

Oh I know this time ‚cause it’s physical
My blood has stopped and I am breathless as well
But I need a minute to convince myself
‚Cause it’s only in the quiet that I know what to feel

Ref: *

Preklad piesne:

Moje srdce mi poskakuje, moje srdce mi poskakuje

Moje srdce si so mnou pohráva
A to ma zamurováva
Nemôžem sa dostať von
A nemôžem sa ti pozrieť do tváre

Môj svet sa teraz točí pomalšie
Ale tak nejako to horí
potrebujem čas
Aby som zistila, čo je správne

Pretože len keď je ticho, cítim úľavu

ref:
* Moc sa snažím nepodľahnúť tomu šťastie
Nepočúvaj ma, som paranoidná
Možno sa moc snažím, ale je ťažké sa tomu vyhnúť
Moje srdce mi poskakuje, moje srdce mi poskakuje *

Moje srdce vždy prvá vie
A ako city silnie
Nemôžem je poprieť, potlačiť
Môj svet je celý roztomilý
Ale zameriavam sa aj na stres
Srdce mi hovorí: Bež! Ale mozog hovorí: Nie!
Pretože len keď je ticho počujem svoj dych

Ref: *
Moje srdce mi poskakuje, moje srdce mi poskakuje

Áno ja viem že tentoraz je to fyzické
Krv sa mi zastavila a rovnako tak som bez dychu
Ale potrebujem minútu, aby som sa uistila
Pretože len keď je ticho tak viem, čo cítim

Lenka – Everything At Once

Známa pesnička: Everything At Once od austrálskej speváčky LENKA z jej druhého albumu Two(2011). Preslávila sa najmä ako reklama.

z Youtube

Text piesne:

As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as brave as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quiet as a mouse, as big as a house

All I wanna be,
All I wanna be, oh
All I wanna be is everything

As mean as a wolf, as sharp as a tooth
As deep as a bite, as dark as the night
As sweet as a song, as right as a wrong
As long as a road, as ugly as a toad

As pretty as a picture hanging from the fixture
Strong like a family, strong as I wanna be
Bright as day, as light as play
As hard as nails, as grand as a whale

All I wanna be, oh
all I wanna be, oh
All I wanna be is everything,
everything at once,
everything at once, oh
everything at once

As warm as the sun, as silly as fun
As cool as a tree, as scary as the sea
As hot as fire, cold as ice
Sweet as sugar and everything nice

As old as time, as straight as a line
As royal as a queen, as buzzed as a bee
Stealth as a tiger, smooth as a glide
Pure as a melody, pure as I wanna be

All I wanna be, oh
All I wanna be, oh
All I wanna be is everything
Everything at once.

Preklad piesne:

Mazaná ako líška, silná ako vôl
Rýchla ako zajac, statočná ako medveď
Voľná ​​ako vták, presná ako slovo
Tichá ako myš, veľká ako dom.

Všetko chcem byť,
Všetko chcem byť, oh
Chcem byť toto všetko.

Krutá ako vlk, ostrá ako zub
Hlboká ako uhryznutie, tmavá ako noc
Sladká ako pieseň, správna ako zlá
Dlhá ako cesta, škaredá ako ropucha

Pekná ako obrázok zavesený na háčiku
Silná ako rodina, silná ako chcem byť
Jasná ako deň, ľahká ako hra
Tvrdá ako klince, veľká ako veľryba

Všetko chcem byť, oh
Všetko chcem byť, ah
Chcem byť to všetko.
Všetko naraz,
Všetko naraz, ah
Všetko naraz

Teplá ako slnko, hlúpa ako zábava
Pokojná ako strom, desivá ako more
Horúca ako oheň, studená ako ľad
Sladká ako cukor a všetko pekné

Stará ako čas, rovná ako čiara
Vznešená ako kráľovná, usilovná ako včela
Nenápadná ako tiger, hladká ako klzák
Čistá ako melódie, čistá ako ja chcem byť

Všetko chcem byť, oh
Všetko chcem byť, ah
Chcem byť to všetko.
Všetko naraz.

Lenka – Trouble Is A Friend

Nádherná pravdivá pesnička: Trouble Is A Friend od austrálskej speváčky LENKA z jej prvého albumu Lenka(2008)

z Youtube

Text piesne:

Trouble he will find you no matter where you go, oh oh
No matter if you’re fast, no matter if you’re slow, oh oh
The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh
You’re fine for a while but you start to lose control

He’s there in the dark, he’s there in my heart
He waits in the wings, he’s gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don’t forget as you ease on down the road

He’s there in the dark, he’s there in my heart
He waits in the wings, he’s gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

So don’t be alarmed if he takes you by the arm
I won’t let him win, but I’m a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I hate the way he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

He’s there in the dark, he’s there in my heart
He waits in the wings, he’s gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

So don’t be alarmed if he takes you by the arm
I won’t let him win, but I’m a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh ooo

Preklad piesne:

Problém si ťa nájde bez ohľadu na to, kam ideš, oh oh.
Je fuk, či ideš rýchlo, je fuk, či ideš pomaly, oh oh.
Oko búrky, či plač v trúchlenia, oh oh.
Na chvíľu si v poriadku, ale za chvíľu začneš strácať kontrolu.

Je tu, v tme, on je tu, v mojom srdci,
Čaká vo vetre, on len hrá svoju rolu.
Problém je priateľ, hej, Problém je môj priateľ. Oh Oh!

Problém je, priateľ, ale problém je aj nepriateľ, oh oh.
A bez ohľadu na to, či ho kŕmim, vždy vyzerá, že rastie, oh oh.
Vidí to, čo vidím, a on vie, čo ja viem, oh oh.
Takže nezabudni, ako ľahko sa dostaneš dole, na ceste.

Je tu, v tme, on je tu, v mojom srdci,
Čaká vo vetre, on len hrá svoju rolu.
Problém je priateľ, hej, problém je môj priateľ. Oh Oh!

Takže nebuď znepokojený, keď ťa vezme za ruku.
Nechcem ho nechať vyhrať, ale som blázon do jeho šarmu.
Problém je priateľ, hej, problém je môj priateľ. Oh Oh!

Ach, ako ja nenávidím pocity, ktoré vo mne vzbudzuje.
A ako sa snažím ho opustiť, snažím sa.
Oh Oh Snažím sa!

Ale on je tu, v tme, on je tu, v mojom srdci,
Čaká vo vetre, on len hrá svoju rolu.
Problém je priateľ, hej, problém je môj priateľ. Oh Oh!

Takže nebuď znepokojený, keď ťa vezme za ruku.
Nechcem ho nechať vyhrať, ale som blázon do jeho šarmu.
Problém je priateľ, hej, problém je môj priateľ. Oh Oh!
Ooo, oh, ooo, ooo ahh