Ako skloňovať slovo/ kvet Orchidea

   O týchto prekrásnych kvetoch orchideách sa píše v mnohých časopisoch a rozpráva nielen v kvetinárstvach a mnohý z nás majú problém spisovne toto slovo skloňovať a správne napísať I resp.Y.

   Rovnaký problém máme aj pri ďalších slovách cudzieho pôvodu (zdomácnené, internacionalizmy, cudzie) ako napríklad mená: Andrea, Lea, Odysea, Kórea, Nikaragua, Managua; slová: idea, trachea; kvety: aloa, orchidea;...

Skloňujeme ich podľa vzoru žena, tak ako všetky podstatné mená ženského rodu cudzieho pôvodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na -ea, – oa, – ua. Pri skloňovaní v D a L jednotného čísla majú príponu -i.

Pád Singulár Plurál
I. Nominatív              orchidea              orchidey
II. Genitív (bez)     orchidey (bez)     orchideí
III. Datív (k)         orchidei (k)         orchideám
IV. Akuzatív (vidím)  orchideu (vidím)  orchidey
V. Lokál (o)         orchidei (o)         orchideách
VII. Inštrumentál (s)        orchideu (s)         orchidei

   Keď už hovoríme o slovách cudzieho pôvodu, tak podľa vzoru ulica skloňujeme podstatné mená ženského rodu cudzieho pôvodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na -ia, -ya.
Napríklad: Lívia, havária, koalícia, konferencia, harpya, Líbya, akcia, redakcia, begónia, exkurzia, arogancia, kategória..