Kolobeh zániku a zrodenia

čili „z prachu si a v prach sa obrátiš“
Asi nám vadí, že to nemáme moc pod kontrolou, ale čo máme? Život je jedna veľká neustála zmena. Dnes krásna kvetina, zajtra páchnuca hnedá hmota. Z nového auta sa raz stane len hromada šrotu, krásna zdravá mladá dievčina sa časom ….Pokusy o zastavenie tohto procesu sú len dočasné a čiastočné a žiadny drahý krém či lak, čas nezastaví.
Napriek všetkej nechuti to vnímať je kolotoč zrodenia a smrti krásny a potrebný.
Smrť či zánik vlastne neexistuje, je to len transformácia foriem. V parkoch, lesoch a klasických záhradách tento proces intenzívne maskujeme upratovaním, prirodzené tlenie a rozklad nie je „in“.
Ekozahradníci sa správajú presne odlišne. Vyžívajú sa v tejto rozkladnej fáze, dokonca si akúkoľvek „mŕtvu“ hmotu na pozemok dovážajú, aby mohli sledovať jej postupnú premenu na úrodný humus. Napodobňujú prirodzený prales, tep života. Z toho im o to lepšie rastie nová živá hmota, lahodná, krásna a výživná.

S týmto kolobehom sú stotožnení, užívajú si  každý deň s radosťou a vedia, že príde deň, keď sa sami stanú súčasťou kompostu.

Číslo Kua

Číslo Kua je dôležitým prvkom vo fengshui je tzv. číslo KUA.

Toto číslo závisí od dátumu narodenia. Presnejšie od roku narodenia t.j. v ktorom roku sme sa narodili podľa čínskeho lunárneho kalendára. Ten sa začína zakaždým inokedy buď v januári alebo februári. Takže tí čo oslavujú narodeniny v prvých dvoch mesiacoch si musia zistiť kedy presne sa začal lunárny rok a podľa toho si pozriet aké číslo máme ale aj aké zviera v danom roku „vládlo“. Číslo KUA majú muži a ženy narodený v tom istom roku iné!

Rok 2012 bol rokom DRAKA
Rok 2913 je rokom HADA

Deti narodené v lunárnom roku 2012 sú v činskom horoskope draci – tí sú pre Číňanov znakom šťastia. Dievčatá majú číslo kua 8 a chlapci číslo 7.

Číslo pakua sa dá jednoducho vypočítať: sčítame posledné dve
číslice z roku narodenia a:

MUŽI: toto číslo odčítajú od 10
ŽENY: k tomu číslu pripočítajú 5 ak je výsledkom dvojciferná hodnota, čisla spočitame.

Výsledkom je číslo KUA.

Pa kua

Pa-kua je pomocný prostriedok vo feng shui. Je to osemuholníkový obrazec ktorý v priestore (byte, dome, záhrade, kancelárii) môže pomôcť určiť vhodné lokality.

Ide o univerzálny systém, s ktorého pomocou je možné identifikovať hlbšie príčiny problémov v živote ľudí, posúdením mikrokozmu, v ktorom človek žije – jeho miestností, pracovného stola apod

Jednotlivé predmety, ich umiestnenie v priestore a ich súčasný stav vypovedajú zrozumiteľnou rečou o kvalite života ľudí , o príčinách ich problémov a chorôb.

Feng shui či feng šuej

Feng shui sa číta Feng Šuej, doslovný preklad vietor a voda.
(Voda a vietor v každom z nás vyvoláva niečo iné – príjemný vánok a príboj na pláži za letného dňa ale aj zúriaca búrka)

Ide o tradičné čínske učenie o interpretácii životného prostredia.  Zaoberá sa vzťahom človeka a jeho životného priestoru v čase. Snaží sa o harmóniu v priestore a umožniť nerušené plynutie energie čchi. Ako priestor je chápaný dom, izba, byt, kancelária, pracovisko, záhrada a mesto.

Učenie feng šuej vychádza z poznania, že všetko okolo nás pozostáva z energie. O energii sa hovorí aj v mnohých ďalších kultúrach a krajinách a má rôzne názvy: v Japonsku – ki, v starej Indii – prána,  v Číne – čchi. Je to vlastne náuka o harmónii života a bývania, a jej využívaní v prospech človeka. Podobne ako geomantia (čo je výklad prúdenia a smerovania zemských a atmosférických síl a jinových a janových energetických smerovaní).

Feng-šuej má dve hlavné školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje okrem iného s polaritou jinu a jangu a s tzv. piatimi elementami (voda, zem, drevo, oheň, kov) a snaží sa medzi nimi nastoliť harmóniu prostredníctvom farieb, tvarov, materiálov, vôní i zvuku.
Jedným z pilierov tejto náuky je aj čínska astrológia. V mnohých ohľadoch sa podobá indickému systému Vastu shastra.

5 metód – škôl Feng shui:

  1. Metódy tvarov
  2. Metódy hviezd
  3. Metódy kompasu
  4. Metódy 5 elementov
  5. Metódy symbolov

Piliere učenia Feng shui:

  • Celé učenie sa opiera o tok energie čchi, ktorá je všadeprítomná, vyživuje priestor okolo nás, jej zdrojom je neustála dynamická premena energií Jin a Jang. Množstvo a kvalita energie čchi majú priamy vplyv na naše zdravie a vitalitu.
  • Živlový pentagram – univerzálny systém, ktorý udáva životný element človeka, ovplyvňuje harmóniu medzi ľuďmi navzájom, harmóniu priestoru, je pomocníkom pri prevencii i liečení podľa tradičnej čínskej medicíny.
  • Schéma Pa-Kua – univerzálny systém, s ktorého pomocou je možné identifikovať hlbšie príčiny problémov v živote ľudí, posúdením mikrokozmu, v ktorom človek žije – jeho miestností, pracovného stola apod Jednotlivé predmety, ich umiestnenie v priestore a ich súčasný stav vypovedajú zrozumiteľnou rečou o kvalite života ľudí, o pravých príčinách ich problémov či chorôb.
  • Faktor času – všetko okolo nás je v neustálom pohybe, život ľudí, ale aj našej planéty i celého kozmu sa odohráva v rôznych časových cykloch, každý tento cyklus má svoju špecifickú energiu. Významnou súčasťou je tradičná čínska astrológia a kozmológa, vychádzajúce z dlhodobého pozorného sledovania prírody i nebeských udalostí starovekými učencami.

Feng šuej sa uplatňuje aj v architektúre tu zisťuje vzťah medzi človekom a prírodou, hovorí o kladnom (vyhovujúcom), či zápornom mieste na bývanie. Zistí energetické centrum obydlia. Feng-shui sa venuje aj ostatným aspektom života: strave, obliekaniu, mysleniu, medziľudským vzťahom. Starí číňania spolu s numerológiou a kozmológiou dopredu plánovali výsadbu plodín, začiatok výstavby obydlia, dátum nasťahovania, kedy splodiť dieťa a pod.

Informácie čerpané z wikipedie.