Škodci v domácnosti – hlodavce

Rad Hlodavce (Rodentia) sú najpočetnejším radom z triedy cicavce (Mammalia). Tvoria veľmi výraznú samostatnú skupinu, ostro ohraničenú od ostatných radov cicavcov.

Viac ako 1 700 druhov hlodavcov v súčasnosti žije na Zemi a z toho 28 druhov v strednej Európe.

Do radu hlodavcov patrí asi 20 čeľadí, z ktorých sú z hľadiska chovu v zajatí významné len niektoré. Pre chov v zajatí sú vhodné hlodavce z týchto čeľadí:
Chrčkovité – Cricetidae
Morčaťovité – Cavidae
Pieskomilovité – Gerbillidae
Osemzubovité – Octodontidae
Vevericovité – Sciuridae
Činčilovité – Chinchillidae
Myšovité – Muridae

Hlodavce ktoré si v domácnosti neželáme:
Hraboš poľný (Microtus arvalis)
Hryzec vodný (Arvicola terrestris)
Myš domová (Mus musculus)
Potkan čierny (Rattus rattus)
Potkan hnedý (Rattus norvegikus)

Škodci v domácnosti

Mám pocit že len behám s handrou po dome a gruntujem. Pri dvoch malých deťoch to ani inak nemôže asi byť. Staršie už čoskoro pôjde do škôlky a mladšie sa začína batoliť takže používať nejaké nemické prípravky na ničenie škodcov nepripadá do úvahy….

Preto sa snažím vetrať, múku a strukoviny mám v uzavretých sklenených nádobách, dvere na terase vždy zastieram závesom…

Ale tých škodcov je veľa:
Motýle
Moľa obilná (Nemapogon granella)
Vijačka múčna (Anagasta (Ephestia) kuehniella)
Blchy
Blcha ľudská (Pulex irritans)
Dvojkrídlovce
Komár útočný (Aedes vexans)
Mucha domáca (Musca domestica)
Hlodavce
Hraboš poľný (Microtus arvalis)
Hryzec vodný (Arvicola terrestris)
Myš domová (Mus musculus)
Potkan čierny (Rattus rattus)
Potkan hnedý (Rattus norvegikus)
Chrobáky
Potemník skladový (Tribolium confusum)
Zrniar čierny (Calandra granarius)
Mravce
Mravec faraónsky (Monomorium pharaonis)
Mravec obyčajný (Lasius niger)
Osy
Osa útočná (Vespula germanica)
Roztoče
Roztoč múčny (Acarus siro)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Svrčky
Svrček domový (Ahceta domestica)
Šváby
Šváb obyčajný (Blatta orientalis)
Rus domový (Blattela germanica)

É čka

Číslo E Látka
E 100 Kurkumin
E 101 Riboflavin
E 102 Tartrazin
E 104 Chinolinová žluť
E 107 Žluť 2G
E 110 Žluť SY
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny
E 121 Citrónová červeň 2
E 122 Azorubin
E 123 Amarant
E 124 Ponceau 4R
E 125 Ponceau SX
E 127 Erythrosin
E 128 Červeň 2G
E 129 Červeň Allura AC
E 131 Patentní modr V
E 132 Indigotin
E 133 Brilantní modr FCF
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
E 141 Mednaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 142 Zeleň S
E 143 Fast green FCF
E 150 a Karamel
E 150 b Kaustický sulfitový karamel
E 150 c Amoniakový karamel
E 150 d Amoniak – sulfitový karamel
E 151 Čerň BN
E 152 Carbo blech (hydrokarbón)
E 153 Medicinální uhlí (z rastlinné suroviny)
E 154 Hneď FK
E 155 Hneď HT
E 160 a Karoteny
E 160 b Annato, bixin, norbixin
E 160 c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160 d Lykopen
E 160 e Beta-apo-8′-karotenal
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8´-karotenové
E 161 a Flavoxantin
E 161 b Lutein
E 161 c Kryptoxantín
E 161 d Rubixantín
E 161 e Violoxantin
E161 f Rhodoxantin
E 161 g Kanthaxanthin
E 162 Betalainová červeň, betanin (včetne extraktů z červené repy)
E 163 Anthokyany
E 166 Sandal Wood
E 170 Uhličitan vápenatý
E 171 Titanová beloba
E 172 Oxidy a hydroxidy železa
E 173 Hliník
E 174 Striebro
E 175 Zlato
E 180 Litholrubín BK
E 181 Tannis Food Grade
E 182 Orchil
E 200 Kyselina sorbová
E 201 Sorban sodný
E 202 Sorban draselný
E 203 Sorban vápenatý
E 209 Heptyl p-hydroxybenzoát
E 210 Kyselina benzoová
E 211 Benzoan sodný
E 212 Benzoan draselný
E 213 Benzoan vápenatý
E 214 Ethylparahydroxybenzoát
E 215 Ethylparahydroxybenzoát sodná soľ
E 216 Propylparahydroxybenzoát
E 217 Propylparahydroxybenzoát sodná soľ
E 218 Methylparahydroxybenzoát
E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná soľ
E 220 Oxid siričitý
E 221 Siričitan sodný
E 222 Hydrogensiričitan sodný
E 223 Disiričitan sodný
E 224 Disiričitan draselný
E 225 Siričitan draselný
E 226 Siričitan vápenatý
E 227 Hydrogensiričitan vápenatý
E 228 Hydrogensiričitan draselný
E 230 Bifenyl
E 231 Orthofenylfenol
E 232 Orthofenylfenolát sodný
E 233 Thiabendazol
E 234 Nisin
E 235 Natamycin
E 236 Kyselina mravenčí
E 237 Mravenčan sodný
E 238 Mravenčan vápenatý
E 239 Hexamethylentetramin
E 240 Formaldehyd
E 242 Dimethyldikarbonát
E 249 Dusitan draselný
E 250 Dusitan sodný
E 251 Dusičnan sodný
E 252 Dusičnan draselný
E 260 Kys. octová
E 261 Octan draselný
E 262 Octany sodné
E 263 Octan vápenatý
E 264 Octan amonný
E 265 Kyselina octová bezvodá (anhydrid k. octové)
E 266 Octan sodný, bezvodý
E 270 Kys. mléčná
E 280 Kys. propionová
E 281 Propionan sodný
E 282 Propionan vápenatý
E 283 Propionan draselný
E 284 Kyselina boritá
E 285 Tetraboritán sodný
E 290 Oxid uhličitý
E 296 Kys. jablčná
E 297 Kys. fumarová
E 300 Kys. askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 303 Askorban draselný
E 304 Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou
E 305 Askorbát stearát
E 306 Extrakt s obsahem tokoferolů
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Propylgallát
E 311 Oktylgallát
E 312 Dodecylgallát
E 313 Ethylgallát
E 314 Guaiac Resin
E 315 Kys. erythorbová
E 316 Erythorban sodný
E 317 Erythorban draselný
E 318 Erythorban vápenatý
E 319 Terciální butylhydrochinon (TBHQ)
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA)
E 321 Butylhydroxytoluen
E 322 Lecitiny
E 323 Anoxomer
E 324 Ethoxyquin
E 325 Mléčnan sodný
E 326 Mléčnan draselný
E 327 Mléčnan vápenatý
E 328 Mléčnan amonný
E 329 Mléčnan horečnatý
E 330 Kyselina citrónová
E 331 Citronany sodné
E 332 Citronany draselné
E 333 Citronany vápenaté
E 334 Kyselina vinná
E 335 Vinany sodné
E 336 Vinan draselný
E 337 Vinan sodno-draselný
E 338 Kyselina fosforečná
E 339 Fosforečnany sodné
E 340 Fosforečnany draselné
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 342 Fosfáty amonné
E 343 Fosforečnan horečnatý
E 344 Lecitin citrát
E 345 Citronan horečnatý
E 349 Jablečnan amonný
E 350 Jablečnany sodné
E 351 Jablečnany draselné
E 352 Jablečnany vápenaté
E 353 Kys. metavinná
E 354 Vinan vápenatý
E 355 Kys. adipová
E 356 Adipan sodný
E 357 Adipan draselný
E 362 Adipan amonný
E 363 Kyselina jantarová
E 365 Fumarát sodný
E 366 Fumarát draselný
E 367 Fumarát vápenatý
E 368 Fumarát amonný
E 370 1,4 – heptonolakton
E 375 Kyselina nikotinová
E 380 Citronan amonný
E 381 Citronan železnato-amonný
E 383 Glycerolfosfát vápenatý
E 384 Citronan isopropylnatý
E 385 Dvojsodnovápenatá soľ kyseliny ethylendiamintetraoctové
E 386 Dvojsodná soľ kyseliny ethylendiamintetraoctové
E 387 Oxystearin
E 388 Kyselina thiopropionová
E 389 Dilauryl thiodipropionát
E 390 Distearyl thiodipropionát
E 391 Kyselina fytová
E 399 Calcium Lactobionate
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 405 Propan-1,2-diolalginát
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 407a Guma Euchema (synon. afinát rasy Euchema)
E 408 Pekarské droždí
E 409 Arabinogalactan
E 410 Karubin
E 411 Oat gum
E 412 Guma guar
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 416 Guma karaya
E 417 Guma tara
E 418 Guma gellan
E 419 Gum Ghatti
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 422 Glycerol
E 429 Peptones
E 430 Polyoxyethylenstearát
E 431 Polyoxyethylenmonostearát
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát
E 440 Pektiny
E 441 Hydrogenovaný repkový olej
E 442 Amonné soli fosfatidových kyselin (emulgátor RM, emulgátor LM)
E 443 Bromovaný rostlinný olej
E 444 Acetát-isobutyrát sacharozy
E 445 Glycerolester borovicové pryskyrice
E 446 Succistearin
E 450 Difosforečnany
E 451 Trifosforečnany
E 452 Polyfosforečnany
E 460 Celulóza
E 461 Methylcelulóza
E 462 Ethylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza
E 467 Ethylhydroxyethyl celulóza
E 468 Croscaramelose
E 470 (a) Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin
E 470 (b) Horečnaté soli mastných kyselin
E 471 Mono a diglyceridy mastných kyselin
E 472 Estery monoglyceridů s kyselinou octovou, mléčnou, citrónovou, vinnou a acetylvinnou
E 473 Cukroestery (estery sacharózy s mastnými kyselinami z jedlých tuků)
E 474 Cukroglyceridy
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)
E 476 Polyglycerolpolyricinoleát
E 477 Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami
E 478 Laktylované estery glycerolu
E 479 Oxidovaný sojový olej a jeho produkty
E 480 Dioktyl sodium sulfosukcinát
E 481 Stearoyllaktylát sodný
E 482 Stearoyllaktylát vápenatý
E 483 Stearyltartrát
E 484 Stearyl citrát
E 485 Stearát sodný
E 486 Stearyl fumarát vápenatý
E 487 SodiuLaurylsulfát sodný
E 488 Etoxylované mono- a diglyceridy
E 489 Methyl Glucoside – Coconut Oil Ester
E 491 Sorbitanmonostearát
E 492 Sorbitantristearát
E 493 Sorbitanmonolaurát
E 494 Sorbitanmonooleát
E 495 Sorbitanmonopalmitát
E 496 Sorbitantrioleát
E 500 Uhličitany sodné
E 501 Uhličitany draselné
E 503 Uhličitany amonné
E 504 Uhličitany horečnaté
E 505 Uhličitan železnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 510 Chlorid amonný
E 511 Chlorid horečnatý
E 512 Chlorid cínatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Síran sodný
E 515 Síran draselný
E 516 Síran vápenatý
E 517 Síran amonný
E 518 Síran horečnatý
E 520 Síran hlinitý
E 521 Síran sodnohlinitý
E 522 Síran draselnohlinitý
E 523 Síran amonnohlinitý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatý
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid horečnatý
E 529 Oxid vápenatý
E 530 Oxid horečnatý
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný
E 537 Hexakyanomanganatan železnatý
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý
E 539 Thiosíran sodný
E 540 Difosforečnan vápenatý
E 541 Fosforečnan sodnohlinitý
E 542 Jedlá kostní moučka
E 546 Difosforečnan horečnatý
E 550 Kremičitany sodné
E 551 Oxid kremičitý
E 552 Kremičitan vápenatý
E 553 a Kremičitany horečnaté (syntetické)
E 553 b Talek
E 554 Kremičitan sodnohlinitý
E 555 Kremičitan draselnohlinitý
E 556 Kremičitan vápenatohlinitý
E 557 Kremičitan zinečnatý
E 558 Bentonit
E 559 Kaolin
E 560 Kremičitan draselný
E 570 Kyselina stearová (mastné kyseliny)
E 571 Stearan amonný
E 572 Stearan horečnatý
E 573 Stearan hlinitý
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 579 Glukonan železnatý
E 580 Glukonan horečnatý
E 585 Mliečnan železnatý
E 620 Kyselina glutamová
E 621 Glutaman sodný
E 622 Glutaman draselný
E 623 Glutaman vápenatý
E 624 Glutaman amonný
E 625 Glutaman horečnatý
E 626 Kyselina guanylová
E 627 Guanylan sodný
E 628 Guanylan draselný
E 629 Guanylan vápenatý
E 630 Kyselina inosinová
E 631 Inosinan sodný
E 632 Inosinan draselný
E 633 Inosinan vápenatý
E 634 Ribonukleotidy, vápenaté soli
E 635 Ribonukleotidy, sodné soli
E 636 Maltol
E 637 Ethylmaltol
E 640 Glycin a jeho sodná soľ
E 641 L – leucin
E 642 Lysin hydrochlorid
E 900 Dimethylpolysiloxan
E 901 Včelí vosk
E 902 Vosk candelilla
E 903 Karnaubský vosk
E 904 Šelak
E 905 Parafiny
E 906 Guma benzoe
E 907 Mikrokrystalický vosk rafinovaný
E 908 Vosk z rýžových otrub
E 909 Spermatékový vosk
E 910 Estery vosku
E 911 Methylestery mastných kyselin
E 912 Estery montanových kyselin
E 913 Lanolin
E 914 Oxidovaný polyethylenový vosk
E 915 Glycerol-methyl-nebo pentaerythrytolestery kolofonia
E 916 Jodid vápenatý
E 917 Jodid draselný
E 918 Oxidy dusíku
E 919 Nitrosyl Chloride
E 920 L cystein, jeho hydrochlorid a sodná a draselná soľ
E 921 L cystin, jeho hydrochlorid a sodná a draselná soľ
E 922 Persíran draselný
E 923 Persíran amonný
E 924 Bromičnan draselný
E 925 Chlór
E 926 Oxid chloričitý
E 927 Azoformamid
E 927 b Močovina
E 928 Benzoyl Peroxide
E 929 Acetone Peroxide
E 930 Calcium Peroxide
E 938 Argón
E 939 Hélium
E 940 Dichlordifluorometan
E 941 Dusík
E 942 Oxid dusný
E 943 Butan, Isobutan
E 944 Propan
E 945 Chlorpentafluoroetan
E 946 Octafluorocyclobutan
E 947 Vodík
E 948 Kyslík
E 950 Acesulfam K
E 951 Aspartam
E 952 Cyklamáty
E 953 Isomalt
E 954 Sacharin
E 955 Cukralosa (trichlorogalaktosacharóza)
E 956 Alitam
E 957 Thaumatin
E 958 Glycyrrhizin
E 959 Neohesperidin DC
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 999 Extrakt kvilajové kůry
E 1000 Kyselina cholová
E 1001 Proteázy (proteáza, papain, bromelain, ficin)
E 1102 Glukozooxidáza
E 1103 Invertáza
E 1104 Lipázy
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextrozy
E 1201 Polyvinyl – pyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1400 Dextriny, Roasted starch, White and yellow
E 1401 Acid treated starches
E 1402 Starch treated alkaline
E 1403 Bleoched starch
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1405 Enzyme treated starches
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1411 Distarch glycerol
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1421 Acetylovaný škrob esterifikovaný vinyl acetátem
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1423 Acetylovaný škrobový glycerol
E 1440 Hydroxypropylovaný škrob
E 1442 Hydroxypropyl – škrobový difosfát
E 1443 Hydroxypropyl – škrobový diglycerol
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
E 1503 Castor Oil
E 1505 Triethylcitrát
E 1518 Glyceryltriacetát
E 1520 Propylen glykol
E 1521 Polyethylenglykol

Aditíva v potravinách

Do potravín sú bežne pridávané látky, ktoré napr.:

  • predlžujú trvanlivosť potravín,
  • zvýrazňujú alebo obnovujú farbu potravín,
  • zvyšujú alebo regulujú kyslosť a zahusťovacie vlastnosti,
  • prípadne dodávajú potravinám sladkú chuť bez použitia repného cukru.

Všetky tieto látky sa súhrnne nazývajú prídavné látky alebo aditíva. Prítomnosť prídavných látok, ktoré boli v potravine použité, musí byť uvedená na obale, a to v zostupnom poradí podľa toho, v akom množstve sú v potravine obsiahnuté. Prítomnosť prídavnej látky sa označuje uvedením názvu látky alebo číselného kódu E (číslo).

Číselný kód E je kód, pod ktorým je prídavná látka označovaná medzinárodne. Teda úplne rovnaký na celom svete. Rovnaký číselný systém má Európska Únia i Codex Alimentarius. U látok, ktoré patria do kategórie: antioxidanty, farbivá, konzervanty, kyseliny, regulátory kyslosti, taviace soli, kypriace látky, náhradné sladidlá, látky zvýrazňujúce chuť alebo aróma, zahusťovadlo, želírovacie látky, modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispekavé látky, odpeňovače, leštiace látky, látky zlepšujúce múku, musí byť okrem názvu alebo kódu E uvedený aj názov príslušnej kategórie, do ktorej látka patrí.

Niektoré prídavné látky spadajú podľa účelu použitia do niekoľkých kategórií, ale uvádza sa iba názov kategórie, ktorá zodpovedá účelu, pre ktorý je látka v potravine použitá.

Identifikácia číslom E znamená kód, pod ktorým je prídavná látka označovaná v medzinárodnom číselnom systéme.

Dôležité upozornenie: Spôsob použitím napr. skupiny potravín, pre ktorý možné určitú látku použiť, povolená množstvo, Spôsob našich označovaním na obale atď nájdete v následujúcich prípravných predpisoch:

Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Výnos MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín
2. Výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005 – 100
3. Výnos MP SR a MZ SR z 26.októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
4. Výnos MP SR a MZ SR zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
TRETIA HLAVA  –  Požiadavky na potraviny nového typu
Výnos MP SR a MZ SR z 15.marca 2004 č.608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu
Výnos MP SR a MZ SR zo 17.decembra 2003 č.3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením
SIEDMA HLAVA  – Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č.16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
1. Výnos MP SR a MZ SR z 12. októbra 2009 č. 20374/2009 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
2. Výnos zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
DVANÁSTA HLAVA  – Prídavné látky v potravinách
Výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008 – OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách.
2. Výnos z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL,ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL.
3. Výnos zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MP SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a MZ SR z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL
TRINÁSTA HLAVA  –  Extrakčné rozpúšťadlá
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/6/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
ŠTRNÁSTA HLAVA  – Arómy – zrušená výnosom č.422-OL-2011 formát PDF
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/7/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca arómy
Pre komoditu arómy platí : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES. formát PDF(veľkosť 181kB)
PÄTNÁSTA HLAVA  – Osobitné prísady do potravín
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/8/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín
DVADSIATA ŠIESTA HLAVA  – Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá – zrušená výnosom č.2089/2005-100
Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny
Komodita „Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá“ je uvedená dvadsiatej štvrtej hlave, siedmom diely tretej časti PK SR.

Informácie čerpané z: www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp